Çilehane

Yazar Admin

Fener altı mevkiindedir. Kaya içinde oyulmuş küçük bir giriş ve küçük bir odadan ibarettir. Yazıcıoğlu Mehmet Efendi’nin makamıdır. Bu oyuğun kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Çilehane adının verilmesinin sebebi, Yazıcızade Mehmet Efendi’nin zaman zaman burada inzivaya çekilmesidir. Mehmet Efendi’nin ünlü eseri “Muhammediye”’yi çilehane adı verilen bu küçük mağarada yedi yılda (1442-1449) inzivaya çekilerek yazdığı söylenir.